Nullkulu

Nullkulu

kuidas kaitseväest pääseda?

Kuidas kaitseväest pääseda

Kaitsevägi on Eesti riigi jaoks ülioluline institutsioon, mis tagab meie riigi julgeoleku ning kaitseb meid julgeolekuohu eest. Kaitsevägi on meie ühiskonna lahutamatu osa ning seetõttu on paljude noorte jaoks kaitseväkke teenistusse astumine suur au ja kohustus. See artikkel annab ülevaate sellest, kuidas kaitseväest pääseda ning millised on teenistuse erinevad võimalused.

Kaitseväeteenistust on Eestis võimalik alustada kas ajateenistuses või reservteenistuses. Ajateenistus on kohustuslik Eesti kodanikele ning alalist elamisluba omavatele isikutele. Ajateenistuse läbinud isikud saavad edasi minna ka reservteenistusse. Samuti on kaitseväeteenistus avatud ka vabatahtlikele ning kaitseliitlastele.

Ajateenistusse kandideerimiseks tuleb astuda ajateenijaks kandideerimiseks vajalikud sammud ning läbida läbi nende protsesside. Enne ajateenistusega alustamist tuleb läbida ka ajateenistuse tervisekontroll ning korrektuur. Kandideerimine ajateenistusse on võimalik alates 16. eluaastast ning kuni 27. eluaastani.

C-kategoorias tervisenõuetele vastavate ja sportlikult aktiivsete inimeste jaoks on mõeldud nooremallohvitseride õppekava, mille käigus on võimalik saada kaitseväelase ametlik kutse. Selleks tuleb läbida sarnased protseduurid ning tervisekontroll nagu tavaliste ajateenistujate puhul, kuid nooremallohvitseride õppekava lõpetanutel on võimalik teenida kõrgemal ametikohal.

Reservteenistusse astumiseks peavad isikud olema ajateenistuse läbinud. Reservteenistus on vabatahtlik ning selle tulemusel teenib isik riiki oma vabast ajast. Reservteenistuse läbimine annab ülevaate kaitseväe struktuurist ning ettevalmistuse selleks, et olla valmis kõige erinevamateks olukordadeks, kaasaarvatud võõrsile minekud.

Vabatahtlike kaitseväelaste ja kaitseliitlaste puhul on võimalik, et neil tuleb läbida ajateenistus ning seejärel võivad nad edasi minna kindralstaabi põhikursusele ja saada kindralstaabi väljaõppe läbinud ametiisikuks.

Kui soovite teenida kaitseväes ning osaleda Eesti riigi kaitsmisel, tuleks järgida alljärgnevaid samme:

Kontrollige oma terviseseisundit ning veenduge, et vastate ajateenistuse kategooriatele ja nõuetele;
Valmistuge ette ajateenistuse tervisekontrolliks ja korrektuuriks, et välistada võimalikud terviseprobleemid;
Õppige ja treenige, et olla füüsiliselt ja vaimselt ette valmistatud ajateenistuseks või reservteenistuseks;
Hoidke end kursis kaitseväe ja ajateenistuse nõuetega ning võimalustega;
Otsige abi ja nõu kaitseväe ohvitseridelt, kui teil on küsimusi või kahtlusi;
Hinnake oma iseloomuomadusi ja suhtlemisoskust, kuna need on olulised kaitseväelaseks saamisel;
Osalege vabatahtliku kaitseliidu tegevuses ja valmistuge kindralstaabi põhikursuseks, mis võib olla tõukeks ametialase karjääri rajamiseks kaitseväes.

Kui otsustate minna ajateenistusse, siis valmistuge selleks hoolikalt ning ärge kartke küsimusi ja nõuandeid küsida. Ajateenistus pakub suurt võimalust mitmete oskuste õppimiseks ning kasvuks inimesena. See on suur vastutus, kuid samal ajal ka suur au teenida Eesti riiki ning kaitses meie kodude ja kodanike turvalisust.