Nullkulu

Nullkulu

kui venelased tulid?

Kui venelased tulid

Eesti ajalugu on täis murrangulisi sündmusi, mis on kujundanud rahva saatust. Üks olulisimaid neist sündmustest oli Vene impeeriumi laienemine Eesti aladele 18. sajandil. See tähendas Eesti kultuuri ja identiteedi jaoks suurt muutust. Selles artiklis uurime, milline oli Eesti ajaloo üks suurimaid sündmusi “kui venelased tulid”.

18. sajandi keskpaigas oli Eesti enamasti allutatud Rootsi kuningriigile. Sel ajal valitsesid Eesti aladel erinevad eestlaste ja sakslaste aadliperekonnad. Vene keiser Peeter I aga soovis laiendada oma mõjuvõimu Läänemere piirkonnas ja nii sai piiririigist Eestist üks tema peamistest sihtmärkidest.

Vene impeeriumi laienemine Eesti aladele algas 1710. aastal, kui Vene väed vallutasid Tallinna. Sellest ajast alates hakkasid venelased järk-järgult laiendama oma mõju Eesti erinevatesse piirkondadesse. Kui alguses olid Eesti alad üksnes Vene impeeriumi killuke, siis aja jooksul hakkasid venelased aktiivselt järgima poliitikat, mis oli suunatud Eesti venestamisele. Sellega kaasnes kohaliku kultuuri ja ajaloo hävitamine ning venelaste keele ja kultuuri surumine eestlastele peale.

Venemaa keiser Katariina II ajal hakkasid venelased aktiivselt koloniseerima Eesti alasid, sellega kaasnes aga ka eestlaste rõhumine ja orjastamine. Laienes ka venekeelne haridussüsteem, mis oli suunatud eestlaste venestamisele. Eesti kultuur ja ajalugu said raske hoobi ning paljud eestlased kaotasid oma kodumaa vastu huvi. Venestamise tõttu muutus Eesti inimeste maailmapilt ja tavaliselt hakkasid nad tundma end rohkem venelastena.

19. sajandi keskel, kui Venemaa kehtestas Eesti aladel sundkonskriptsiooni, hakkas eestlaste vastupanu tõusma. Sel ajal tekkis ka eestikeelne kirjandus, mida sai lugeda Eesti talurahvas. Kuid pidurdada ei saanud tõusu isegi mitmed karmid meetmed, mida vene võimud rakendasid Eesti rahva vastu.

20. sajandi alguses hakkas vene propaganda juhtima tähelepanu Eesti kommunistlikule parteile, kes oli Venemaa välisministeeriumi poolt loodud, et vähendada Eesti ja Venemaa vahelist pingeid. Kuid sellel katsel oli vähe mõju, sest Eestlaste separatistlikud liikumised hakkasid Venemaaga tõsiselt tegutsema.

Venelaste küüsist vabanemiseks tuli eestlastel võidelda suure võitlusega, mille tulemusena saavutati Eesti vabariik. See tähendas Eesti rahvale võitlust oma vabaduse eest ja oma kultuuri säilitamist. Täna on Eesti väike riik, kuid nende ajaloo ja kultuuri tähendus on suur.

Veel.