Nullkulu

Nullkulu

kui vanalt võib eestis abielluda?

Kui vanalt võib Eestis abielluda?

Pulmad on üks tähtsamaid sündmusi inimese elus ja abiellumine on oluline samm. Kuid, millal on Eestis inimesel võimalik abielluda? Käesolevas artiklis uurime, milline on Eesti seadusandlus seoses abiellumise vanusepiirangutega.

Pulmad ja abiellumine on tähtis sündmus paljude elus. Kuid, millal on inimesel lubatud Eestis abielluda? Milline on abielu seadusandlus Eestis? Ja kas on vanusepiiranguid, mida tuleb järgida?

Milline on seaduslik vanusepiirang Eestis abiellumiseks?

Seaduslik vanusepiirang abiellumiseks Eestis on 18 eluaastat. Estonian Civil Code määruse järgi saavad inimesed abielluda 18 eluaastast alates ilma vanemate nõusolekuta. Kuid, kui abielluja on noorem ja soovib abielluda enne 18 eluaastat, peavad nad vanematele või eestkostjale esitama taotluse abiellumiseks.

Välismaal elaval Eesti kodanikul on samuti võimalik abielluda Eesti seaduste järgi, kuid peaksite teadma, et välisriigi abielutunnistuste kehtivuse ja vorminõuete kohta on Eesti välisministeerium kehtestanud eraldi juhised.

Kuidas Eesti seadused reguleerivad alla 18-aastaste abiellumist?

Eestis on alla 18 aastaste abiellumine lubatud ainult erandjuhul. Seadus sätestab, et alla 18-aastane saab abielluda ainult koos vanemate nõusolekuga, kes võivad taotleda kohtult luba lapse abiellumiseks. Kui vanemad ei anna nõusolekut abiellumiseks, on abiellumine keelatud.

Eestis peab olema abiellumiseks esitatud dokumendid

Abiellumiseks Eestis peavad abiellujad esitama Eesti Perekonnaseisuametisse järgmised dokumendid:

• Kehtiv isikut tõendav dokument (ID kaart või pass);

• Sünnitunnistus;

• Elukoha tõestus;

• Kui abielluja on varem abiellunud, siis tuleb esitada tõend, et eelmine abielu on lõppenud (kas lahutus, abikaasa surm).

Samuti peavad abiellujad tõendama, et nad pole Eesti seaduse kohaselt abielus egas ole nende kohtusse pandud abielu kehtetuks tunnistatud.

Abiellumisel tuleb ka sõlmida abieluleping, kui abiellujad soovivad abieluvara küsimustes täiendavat kokkulepet teha. Abielulepingu sõlmimisel on alati soovitatav konsulteerida juristiga, kes aitab selgitada juriidilisi nüansse.

Kokkuvõte

Tänapäeval on abielu sõlmimine väljakutse, mis sageli mõjutab inimeste elu. Kui vanalt saab Eestis abielluda? Abielu seadusega on seatud vanuseriba, mida tuleb järgida, et viia läbi seaduslikku pulmapäeva. Üldreegli järgi on abielu seaduslikud vanusepiirangud 18 aastat. Alla 18-aastased saavad abielluda ainult erijuhtudel, mis nõuavad vanemate luba ja kohtuluba. Lisaks peavad abiellujad esitama erinevaid dokumente, et tõendada oma abielu seaduslikkust. Seetõttu, kui olete valmis abielluma, peate järgima seadust, mis tagab, et teie abielu on korrektne ja kehtiv.