Nullkulu

Nullkulu

kui palju venelasi elab eestis?

Kui palju venelasi elab Eestis?

Eesti on ajalooliselt olnud lähinaabri Venemaa mõjusfääris. Selle tõttu elab riigis palju venelasi. Mitte kõigil neist ei ole Eesti kodakondsust. Kui palju venelasi siis Eestis elab?

Venelaste osakaal Eestis

Eesti rahvastikupoliitikat on pikka aega mõjutanud vene rahvusega inimeste olemasolu riigis. Venekeelsete inimeste osakaalu suurenemine on sundinud Eesti riiki rakendama teatud rahvuspoliitikaid, et vältida konflikte Eesti elanike seas.

Rahvaloenduse järgi elas Eestis 2011. aastal ligi 330 000 venelast, mis moodustas ühe neljandiku Eesti rahvastikust. Kui võrrelda venelaste osakaalu teiste eestlaste kõrval, siis on see suur. Praegu on välismaalaste osakaal umbes 6%, mistõttu on Eesti üks kõige enam välismaalasi sisaldavaid riike Euroopas. Seejuures on venelasi rohkem kui mis tahes muu rahvuse esindajaid (välja arvatud eestlased enda hulgas).

Venelased Eesti erinevates piirkondades

Venelased paiknevad Eestis peamiselt kahe piirkonna vahel, nimelt ida- ja lääne-Eestis. Idapiirkonda kuuluvad Ida-Virumaa, Jõhvi ja Narva. Seal on venelaste osakaal elanikest kõrgem kui lääne-Eestis, sest piirkonda lähedal asub Venemaa ning sealne majandus on tihedalt seotud Venemaaga. Teisest küljest moodustavad venelased vaid väikese osa Lääne-Eesti elanikkonnast, kus eestlaste osakaal on tunduvalt kõrgem.

Venelaste osakaal on ka suurem linnapiirkondades. Tallinnas elab kõige rohkem venekeelseid inimesi, mistõttu on ka linnas sageli vene keelt kuulda. Lisaks Tallinnale on venelaste osakaal kõrge ka Ida-Virumaal ja Narvas.

Kokkuvõte

Venelaste osakaal Eestis on kõrge ja see on mõjutanud riigi rahvastikupoliitikat. Peamiselt paiknevad venelased Ida-Eestis, kuid Tallinnas on ka väga palju venekeelseid inimesi. Oluline on rõhutada, et rahvuslikku kuuluvust ei tohiks kasutada inimeste rühmitamiseks ning erinevuste tõttu diskrimineerimiseks. Venelased on üks Eesti rahvusvähemustest ja sellest tulenevalt on oluline tagada nende õigused ja kaitsta nende huve.