Nullkulu

Nullkulu

kui palju tähti on tähestikus?

Kui palju tähti on tähestikus?

Tähestik on põhiõppe ainestik, mida õpetatakse kõigis koolides. See on tähtedest koosnev süsteem, mida kasutatakse teaduslikus, tehnilises ja igapäevases suhtluses. Tähestikku on vaja kirjutamiseks, lugemiseks ja mõistmiseks. Aga mitu tähte tähestikus on?

Eesti tähestikus on 27 tähte: A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, Z, T, U, V, Õ, Ä, Ö, Ü, ja X.

Esialgne tähestik koosnes vaid 21 tähest, oli vähem kui tänapäeval, aga nüüd on uued tähed lisatud, et paremini tähendada eesti keele eest ja muudatuste suundumust. Tähtede muutmine määras siiski mitmed raskused õpetamisel, kuna lastel oli keeruline meelde jätta uued asendused ja nende järjekord. Õpetajad leidsid siiski, et moderniseeritud tähestik on parem kaasaegse keele jaoks, mida kasutatakse järjest rohkem igapäevases suhtlemises.

Kas kõigis maailmade tähestikes on ühesugune arv tähti?

Ei, erinevate maade tähestikud erinevad arvult ja täheliste süsteemide koostiselt. Näiteks eesti tähestikus on 27 tähte, samas hiina keeles on üle 50 000 hieroglüüfi ja umbes 4000 elementaartähemärki. Enamik Euroopa ja Lääne-keelesid kasutavad ladina tähestikku koos vajalike täiendavate tähemärkidega. Kuid mõned Aasia riigid kasutavad hieroglüüfide süsteemi ja Araabia keeles kirjutatakse paremalt vasakule, mitte vasakult paremale nagu enamikus tähestikes.

Kuidas tähestik aitab kommunikatsiooni parandada?

Tähestik on mehhanism, millega saab suhelda universaalselt sõnadega kirjutades ja lugedes. Kõigi keelte tuletusreegel on tähestikul põhinev, seega on tähestiku tundmine vajalik, et õppida uut keelt. Tähestik on osa igapäevaelust, kasutades seda sotsiaalmeedias, kirjutades e-kirju, häälestades mobiiltelefoni, täites vorme, avaldusi ja ametlikke dokumente, samuti koolis ja ülikoolis tehtavas kirjalikus töös.

Kas ka internetis on tähestikul oluline roll?

Jah, internetis on tähestikul väga oluline roll. Internetis on suhtlemine peamiselt tekstipõhine ja paljud inimesed kasutavad e-posti ja sotsiaalmeedia vahenduste asemel vestlusruume, tekstisõnumeid ja tundmatuid kommentaatoritega suhtlemisi, mille põhjal saab aru, kuidas suhtlus käib. Tähestik võimaldab suhtlemist rahvusvahelises ruumis ja loob ülemaailmse suhtlussüsteemi. Seetõttu, kui soovid suhelda üle maailmade, on vajalik teada tähestikku ja kasutada seda kommunikatsiooni vahendina.

Kokkuvõte

Seega, tähestik on tähtede süsteem, mis on vajalik kirjutamiseks, lugemiseks ja kommunikatsiooniks. Eesti tähestikus on 27 tähte ja seda kasutatakse igapäevaelus sotsiaalmeedia, kirjavahetuse, ametlike dokumentide ja ka avalikes õppeasutustes. See on ka osa rahvusvahelisest suhtlemisest, mis moodustab suure osa meie modernsest elust. Oluline on teada ja kasutada seda süsteemi oma igapäevastes tegevustes, et parandada suhtlemist ning teha elu lihtsamaks.