Nullkulu

Nullkulu

kui palju elab eestis inimesi?

Kui palju elab Eestis inimesi?

Eesti on kaunis ja rahulik Põhjamaa, mis on koduks rohkem kui 1,3 miljonile inimesele. Kuid mis on nende inimeste kohta rohkem statistilist teavet?

Rahvastik

Alustame Eesti rahvastikust. 2021. aasta alguse seisuga on Eesti elanike arv 1 326 535 inimest. Neist 656 026 on naised ja 670 509 on mehed. Eesti rahvastiku tihedus on 30 inimest ruutkilomeetris.

Vanusestruktuur

Eesti rahvastiku vanuselisel struktuuril on suur mõju riigi majandusele ja poliitilisele maastikule. Andmed räägivad, et noori on Eestis vähem kui vanemaid inimesi. Nii näitavad andmed, et 15-aastaste ja nooremate laste osakaal rahvastikus on 15,9 protsenti. Kuid kõige arvukamad vanuserühmad on 45-49-aastased ja 50-54-aastased inimesed.

Etnilised andmed

Eesti elanikud jagunevad erinevate etniliste gruppide vahel. 2021. aasta seisuga on 68,8 protsenti Eesti elanikest eestlased, 24,9 protsenti on venelased ja 6,3 protsenti on muude rahvaste esindajad.

Elanike jõukus

Eesti on jõukas riik, mida näitavad ka elanike sissetulekud. 2020. aastal oli Eesti keskmine brutokuupalk 1484 eurot kuus. Samuti on Eesti hinnatud maksusüsteemi poolest, mis soodustab ettevõtlust ja võimaldab väiksematel ettevõtjatel riigiga konkureerida.

Linnaelanikkond ja maapiirkond

Kuigi enamik Eesti elanikkonnast elab linnades, on maapiirkonna elanike arv siiski kiiresti kasvamas. Statistika näitab, et 2021. aastal elab linnades 68,7 protsenti elanikest, samas kui maapiirkondades elab 31,3 protsenti elanikest.

Tööhõive

Tööhõive on Eestis väga erinev. 2021. aasta seisuga oli tööealine elanikkond Eestis umbes 693 000 inimest. Üle 68 protsendi elanikest oli tööl ja umbes 5 protsenti elanikest oli ametlikult töötud.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti on kaunis Põhjamaa, mis on koduks rohkem kui 1,3 miljonile inimesele. Eesti rahvastiku vanuseline struktuur on erinev ja noorte inimeste osakaal on väiksem. Mõõdukas suurus ja jõukus ning arenenud maksusüsteem muudavad Eesti huvitavaks riigiks. Seega, kui kaalute Eesti külastamist, peaksite endalt küsima mitte ainult „kui palju elab Eestis inimesi“, vaid rohkem küsimusi, mis aitavad Eesti kohta rohkem teada saada.