Nullkulu

Nullkulu

kui kaua peab maksma elatisraha?

Kui kaua peab maksma elatisraha

Elatisraha on hüvitis, mille maksmine on seotud laste kasvatamise ja hooldamisega. Eestis on elatisraha maksmine seadusega kohustuslik, kui lahutatud või lahutav paar on vastutav lapse kasvatamise eest. Selles artiklis vaatleme, kui kaua on vaja maksma elatisraha ja millised faktorid võivad mõjutada elatisraha maksmist.

Kes on kohustatud maksma elatisraha?

Eestis on elatisraha maksmine kohustuslik, kui lahutatud või lahutav paar on vastutav lapse kasvatamise eest. Kui üks vanematest ei ela koos lapsega, on teine vanem kohustatud maksma elatisraha. Lisaks peavad vanemad maksma lapsele elatisraha, kui lapsel on õigus haridushüvitisele või puuetega laste peretoetusele.

Kui kaua tuleb elatisraha maksta?

Elatisraha maksmise aeg sõltub laste vanusest ja nende hariduse tasemest. Kui laps on 3-aastane või noorem, tuleb elatisraha maksta kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Kui laps käib põhikoolis, tuleb elatisraha maksta kuni põhikooli lõpetamiseni. Kui laps õpib keskhariduses, on vanemad kohustatud maksma elatisraha kuni lapse 21-aastaseks saamiseni. Kui laps jätkab õpinguid kõrgkoolis, tuleb elatisraha maksta kuni lapse akadeemilise lõpetamiseni.

Kuidas arvutada elatisraha suurust?

Elatisraha suurus arvutatakse lapse vajaduste ja vanemate sissetulekute alusel. Vanemate sissetulekute suhe määrab, kui palju iga vanem peab elatisraha maksma. Inimesed, kellel on üks laps, peavad maksma elatisraha vastavalt 33% -le oma netosissetulekust. Kui vanemal on kaks last, on elatisraha protsent 40% ja kui tal on kolm või enam last, siis 50%. Samuti on elatisraha suuruse arvutamisel oluline, kui suured on kulud, mis lapse peal lasuvad. Sealhulgas arvestatakse laste riiete, toidu, tervishoiu, huvitegevuste, hariduse ja transporti kulutusi.

Millised on elatisraha maksmisega seotud sanktsioonid?

Kui vanem ei maksa elatisraha järgi, mida nõuab kohtuotsus, võib see viia mitmete sanktsioonideni. Kohtutäituritel on õigus võtta tasumata jäetud elatisraha võlad kohtumääruse alusel. Sellised meetmed võivad hõlmata ka alandatud palga arestimist, pangakonto arestimist ja töötasu arestimist.

Millal on elatisraha maksmise korral muudatused?

Kui vanemal, kes maksab elatisraha, on märkimisväärne muutus sissetulekus, võib kohtunik otsustada, et elatisraha tuleb muuta. Samuti tuleb elatisraha maksmisest loobumisel arvestada ajutiste korralduste kehtestamist. Kui vanem ei suuda ajutisi korraldusi täita, võtab kohus vastu otsuse muuta elatisraha suurust või kohustab vanemat tasuda muude lapse kasvatamisega seotud kulutuste, nagu arsti või hariduse kulud.

Kokkuvõte

Elatisraha on kohustuslik lapse kasvatamise eest vastutavatele lahutatud või lahkuva paari vanematele Eestis. Elatisraha maksmine sõltub laste vanusest ja nende haridustasemest. Elatisraha suurus arvutatakse lapse vajaduste ja vanemate sissetulekute alusel. Erinevate faktorite nagu vanemate sissetuleku suhe, kulud, mis lapse peal lasuvad jms tuleb ka arvesse võtta. Kehtestatud korraldused, kui elatisrahaga seotud probleemidega tuleb tegeleda, võivad viia mitmete sanktsioonideni. On oluline meeles pidada, et elatisraha tuleb maksta lapseni jõudmiseni sõltuvalt laste vanusest ning muudatused võivad seda otsust mõjutada.