Nullkulu

Nullkulu

kui kaua kehtivad töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete volitused?

Kui kaua kehtivad töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete volitused

Töökeskkonnavolinik on ametnik, kes töötab spetsiaalselt väljaõpetatud spetsialistina ettevõttes. Töökeskkonna volinikud on kohustatud kontrollima regulaarselt töötingimusi, mis vastavad kõikidele kehtivatele töötervishoiu- ja tööohutusstandarditele ning õigusaktidele. Selleks, et tagada töötingimuste jätkuv kvaliteet ja sobivus, on töökeskkonnakomisjonis liikunud rühm Töökeskkonnanõukogu liikmeid.

Töökeskkonnanõukogu võtab regulaarselt arutusele töötervishoiu ja -ohutuse probleemid, et hinnata nende positiivset mõju töötajatele ja keskkonnale. Töökeskkonnanõukogu valitakse kolmeks aastaks, kuid nad võivad teenida ka pikemaid ametiaegu, olenevalt asjaoludest.

Kui kaua saab töökeskkonnavolinik teenida ametit?

Töökeskkonnavolinik määratakse ametisse kolmeks aastaks. Niisiis kehtivad volitused täpselt kolm aastat. Siiski ei ole õigusaktides täpsustatud, kas ametnik saab uuesti ametisse nimetada või mitte. Seda otsustab tööandja.

Kui kaua saab töökeskkonnanõukogu liige teenida ametit?

Seadus näeb ette, et töökeskkonnanõukogu liikme ametiaeg võib kesta kuni neli aastat, kuid ka selle tähtaja saab pikendada. Kuid ametiaegade kombinatsioon peab olema varem kokku lepitud. Üldiselt lepitakse ametiaega peamiselt seetõttu, et rollis tuleb näha pikaajalist kompetentsust ja kogemust.

Kas töökeskkonnavolinikku saab määrata pärast tema ametiaja lõppu?

Jah, töökeskkonnavoliniku ametikoha võib täita pärast ametiaja lõppemist sama inimesega kui ka uue kandidaadiga. Kui tööandja otsustab töökeskkonnavoliniku uuesti ametisse nimetada, tuleb kõigepealt ametniku volitused lõpetada ja siis uus ametnik määrata uue ametiaja jooksul.

Kas töökeskkonnanõukogu liikmeid on võimalik välja vahetada?

Jah, töökeskkonnanõukogu liikmeid saab asendada. See on müüdav iga tööandja kui mõnes riigis rakendatav standardprotseduur. Alates töökeskkonnaalaste määruste ja soovituste täiustamisest ei toimu kõikide liikmete hinnaku jäämus ainult koosseisu, vaid nii ka ettevõtte paralamatele huvidele on oluline, et võetaks kasutusele parimad lahendused- seega tuleks muutuste korral enne mõnda sammu planneerimist hoolikalt läbi mõelda.

Kokkuvõte

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete ametiaeg peab järgima kohaldatavaid õigusakte ja sätteid. Volitatud ametnikud määratakse tavaliselt kuni kolme või nelja aastaks ning nende ametiajal on otsustav mõju töötervishoiu ja -ohutuse tagamisel. Töökeskkonnavolinikku ja töökeskkonnanõukogu liikmeid võib vahetada, kuid oluline on pöörata tähelepanu asjakohastele õigusaktidele, et tagada ühtsed ja funktsionaalsed volitused peamiseks eesmärgiks – kaitsta töötajate ja keskkonna tervist ja heaolu.

Veel.