Nullkulu

Nullkulu

kes teisele auku kaevab?

Kes Teisele Auku Kaevab – Inimese Omavoli Töökohtadel

Pole just harv juhus, kui töökohtadel tuleb ette inimesi, kes hoolimata nende suurepärasest tööandjast, kolleegidest ja ka ebameeldivast või raskelt teostatavast ülesandest, otsustavad vastu hakata ja üritavad tööd saboteerida.

Seda tuntakse laialdaselt tuntud väljendiga “kes teisele auku kaevab”. Teisisõnu, inimesed, kes tahavad kahjustada teisi, isegi kui see kahjustab ka neid ennast.

Kahetsusväärselt on sellised indiviidid töökohal tavalised. Nad võivad olla tihti vastutustundetud, tülikad või isekad. Nende eesmärk on sageli kontrollida asju just nii, nagu see neile meeldib.

Kas teadsite, et sellised inimesed võivad tekitada ka seoseid tõsisemate vaimsete probleemidega, nagu toksiline ülemus või sotsiopaatilised isiksused?

Kui olete sellesse olukorda sattunud, siis võib olla kasulik mõista, mis motiveerib selliseid inimesi ja kuidas neile vastu hakata.

Miks inimesed teistele auku kaevavad?

Mõnedel inimestel on kalduvus kontrollida situatsioone, isegi kui see tähendab teiste töö häirimist ja kahjustamist.

Muudel inimestel võib olla probleeme autoriteediga, mida nad töökohal tundma hakkavad, ning reageerivad sellele kaudsel, kuid agressiivsel viisil, nagu viivad teistele kõikvõimalikud takistused teele.

Kui inimesed tunnevad, et nende panust ja nende tööd ei hinnata, võivad nad reageerida ka “auku kaevamisega”, et endale tähelepanu tõmmata.

On ka inimesi, kes võivad olla motivatsioonihäiretega, depressioonis või ärevuses, mis võib tekitada olukorra, kus nad ei tunne vajadust oma panusest kinnipidamiseks, kuna nad tajuvad tööd liiga stressirohke.

Kuidas ennetada probleeme töökohal?

Üks võimalus halvima ennetamiseks on tööd alustada väärtustavalt. See tähendab, et kõik töötajad ja juhtkond peavad tunnustama kõigi juurdepanust ning seda ka näitama. Kui inimesed mõistavad, et nende tööd hinnatakse ja neile on võimalik anda juhiseid ja tagasisidet mugavas keskkonnas, vähendab see “auku kaevamise” ohtu märgatavalt.

See aitab ka ennetada kiusamist. Kiusamise tagajärjed on äärmiselt tõsised ja võivad mõjutada kõiki töötajaid. Kui teie töökohal on keegi, kes kiusab, siis peab see lõppema. Kiusamise ohvrid peavad teatama juhtkonnale ja selle kohta on tööandjal kohusetundeks tagada turvaline keskkond töötajatele.

Kui paranoidiaga isik hakkab teie tööd häirima, on kõige tõhusam lahendus rääkida otsekoheselt probleemide autoriga, kes “auku kaevab”, et saada teada, mis nende käitumist põhjustab. Töötaja võib tunda, et teda ei hinnata või on allasurutud, mistõttu saab tööandja pakkuda sobivat tuge. See võib hõlmata abi andmist näiteks ajakava ja tööriistade koostamisel, et õpetada, kuidas probleemidega toime tulla, ja samas ka sundides neid muutuma.

Järeldus

Töökohal on kiusamine või kellegi töö saboteerimine väga tõsine probleem, mis võib olla seotud paljude erinevate teguritega. Oluline on märkida, et see võib mõjutada kõiki töötajaid ja võib kahjustada ettevõtte mainet ka väljaspool.

Kõige olulisem asi, mida saate teha, et ennetada “auku kaevamist”, on pakkuda töötajatele mugavat keskkonda ja tagasisidet, kus nad tunneksid ennast hinnatuna ja kaitstult. Töötajate õige sekkumine kiusamisse, avaldamaks ebaviisakalt käituvatele töökaaslastele piisavalt survet, mis hoiab tulevikus võimalikest rikkumistest ja loob ohutu töökeskkonna.

Ükskõik mis olukorras olete, peate meeles pidama, et kiusamisele ei ole kohta töökohal. Olgu teie või keegi teine selle ohvriks või koostöö takistamise all, olge valmis tegutsema kõige kiiremini ja efektiivsemalt. On tõsi, et koostöö ja hea suhtlus on võtmetähtsusega hea töökeskkonna loomiseks.