Nullkulu

Nullkulu

kes on?

Kes on?

Kaasaegsetel seas on terminit “kes on” laialdaselt kasutatud isikliku identiteedi üldmõistena. See võib hõlmata erinevaid asju, sealhulgas keelelist, kultuurilist, rahvuslikku ja religioosset kuuluvust. Samuti tähendab see isikliku olemuse ja koondumise tunnuseid, mis eristab üht inimest teisest. “Kes on” mõiste seostub inimese tegeliku minaga. Kuigi “kes on” on laialdaselt tuntud termin, mida kasutatakse erinevates sotsiaalsetes ja kultuurilistes kontekstides, pole selle tähendus alati täpselt selge.

Keeleline identiteet

Keeleline identiteet on seotud inimese keelekasutusega ja sellega, kuidas ta oma identiteeti keele abil väljendab. Iga inimene võib valida erineva keele, mida ta räägib või mida ta eelistab. Kuid see valik ei piisa tingimata selleks, et saaksime kindlaks määrata iga inimese “kes on” identiteeti. Keeleline identiteet hõlmab ka keeleõpet ja keelekasutust ning seda, kuidas keel mõjutab inimese suhteid ja suhtlemist erinevates sotsiaalsetes ja kultuurilistes keskkondades.

Kultuuriline identiteet

Kultuuriline identiteet on seotud ühe inimese kuuluvusega erinevatesse kultuuridesse. See hõlmab nii kultuurisuhete tundmist kui ka kultuurierinevuste aktsepteerimist. Inimesed saavad oma kultuurilise identiteedi teadlikuks erinevate kultuuritraditsioonide ja usulahkude tundmaõppimise kaudu, misjärel nad võivad võtta vastu erinevad kultuurilised käitumis-, kombe- ja keelekoodid.

Rahvuslik identiteet

Rahvuslik identiteet on seotud inimese kuuluvusega konkreetsele rahvusele. See võib põhineda geneetilistel, kultuurilistel ning geograafilistel ja ajaloolistel teguritel. Rahvuslik identiteet mõjutab sageli üht inimest viisil, kuidas nad end teiste rahvuste suhtes seavad ning kuidas nad suhtlevad ja ühiskonnas käituvad.

Religioosne identiteet

Religioosne identiteet on seotud inimese kuuluvusega konkreetsele usulahule. See võib põhineda uskumustele, tavadele ning moraalsetele ja eetilistele väärtustele. Religioosne identiteet võib mõjutada inimeste igapäevaelu ning nende suhet ülejäänud maailmaga.

Kokkuvõte

“Kes on” on termin, mis on seotud inimese identiteediga. See hõlmab mitmeid tegureid, sealhulgas keelelist, kultuurilist, rahvuslikku ja religioosset kuuluvust. Iga inimene saab valida oma “kes on” identiteedi, kuid see valik piirdub ainult nende endi olemusega. Kuigi “kes on” termin on laialdaselt tuntud, pole selle tähendus alati selge ning sõltub sageli konkreetsest kontekstist.

Veel.