Nullkulu

Nullkulu

kes on tegevusjuhendaja?

Kes on tegevusjuhendaja ja mida ta teeb?

Tegevusjuhendaja on põneva karjäärivõimalusena populaarsust kogumas. Tegemist on spetsialistiga, kelle eesmärgiks on aidata inimestel leida suuremat rahulolu ning muuta nende igapäevaelu tasakaalukamaks. Selline spetsialist leiab rakendust nii lasteaias, koolis, rehabilitatsiooni- ja hooldusasutustes kui ka koduteenuste pakkujate seas.

Tegevusjuhendaja töö eeldab suurel määral suhtlemisoskust, loomingulisust ja inimeste mõistmist. See on eriala, kus töö kasulikkuse ulatus sõltub otse tegevusjuhendaja oskusest ja pühendumisest.

Kes sobib tegevusjuhendajaks?

Tegevusjuhendajaks sobib inimene, kes armastab suhtlemist, on loov ning julgeb proovida uusi asju. Selle töö puhul on samuti oluline oskus positiivselt mõelda ja näha probleeme väljakutsetena asemel. Hea tegevusjuhendaja suudab töötada nii iseseisvalt kui ka koos meeskonnaga ning on valmis oma teadmisi pidevalt täiendama.

Kuidas saada tegevusjuhendajaks?

Tegevusjuhendajaks saamiseks on vajalik erialane koolitus. Tavaliselt viiakse see läbi kutsekoolides või kõrgkoolides, kus pakutakse erineva kestvusega õppekavu. Erialaseks pädevuseks võib olla nii tegevusjuhendaja eriala kutseharidusõppekava kui ka sotsiaalpedagoogika, sotsiaaltöö, eripedagoogika, rekreoloogia, kultuurikorraldus või muu sellega seotud eriala.

Tegevusjuhendaja ülesannete hulka kuuluvad:

– Individuaalse tegevusplaanide koostamine klientidele;

– Klientidele eluks vajalike oskuste ja uute tegevuste õpetamine;

– Erinevate tegevuste organiseerimine (näiteks harrastused, sport, kultuur, vaba aja veetmine);

– Ürituste, projektide ja programmide ettevalmistamine ja läbiviimine;

– Koolituste, seminaride ja töötubade korraldamine töötajatele, kes tegelevad klienditööga;

– Erinevate probleemide lahendamine, mis klienditel tekkida võivad (näiteks käitumisprobleemid, suhtlemisprobleemid, leinajate toetamine jne).

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et tegevusjuhendaja on spetsialist, kes toetab klientide iseseisvalt toime tulemist ning pakub neile uusi seiklusi ja väljakutseid. Töö on oluline ja pakub suurt rahulolu, kuna selles saab pidevalt panustada teiste inimeste elukvaliteedi tõstmisesse. Kui sul on soovi ja motivatsiooni aidata teisi, õpetada uusi oskusi ja korraldada erinevaid üritusi, siis võib tegevusjuhendaja amet olla just õige valik sinu karjääriks.

Veel.