Nullkulu

Nullkulu

kes on pärijad?

Kes on pärijad?

Kõik inimesed, kes elavad sellel planeedil, on pärijad. Me oleme pärijad kõigest, mida eelnevad põlvkonnad on loonud ja jätnud. Võime pärimise all mõelda erinevaid asju, näiteks raha, kinnisvara, kunstiteosed või kodused esemed. Kuidas toimub pärimine ja mida on vaja teada pärijaks saamiseks?

Pärimine on tavaliselt seotud surmaga. Kui keegi sureb, jätab ta maha enda omandiõigused ja varad. Kui isikul on testament, siis selles on kirjas tema soovid tema järeltulijatele ja nende vara jagamise kohta. Kui ei ole testamenti, siis pärimise korras määratakse pärijad seaduse alusel. Seega tuleb pärimise korral teada, kellele kõik vara kuulub ja kuidas seda jagatakse.

Pärijate määramiseks on oluline jälgida seaduses ettenähtud reegleid. Kõigepealt tuleb kindlaks teha, kes on surnud isiku seaduslikud pärijad. Seaduse järgi on pärijateks esimesed abikaasa ja lapsed, kui neid on. Kui aga lapsi ei ole, määratakse pärijad sugulaste järgi, kuni jõutakse surma korral esivanemateni. Kui ka sugulasi ei ole, siis lähevad varad riigile.

Iga pärija osa sõltub sellest, kui palju pärijaid on. Kui pärijaid on palju, tuleb vara jagada võrdselt. Kui pärijaid on vaid mõned, siis võivad nad leppida kokku, kellele mida kuulub. Kui kokkulepet ei saavutata, tuleb vara müüa ja saadud raha jagada pärijate vahel võrdselt.

Pärimisega seotud probleemid tekivad sageli siis, kui pärandaja vara väärtus on suur. Sellistel juhtudel on raske pärijate vahel kokkuleppele jõuda ja jagada vara võrdselt. Kui pärimine ei toimu õigesti või tekib kõneluste käigus konflikt, siis võivad väga lähedased inimesed muutuda suurteks vaenlasteks.

Kui soovite vältida pärimisega seotud probleeme, peaksite kindlasti koostama testamendi, milles määratakse kirjalikult, kuidas teie vara pärast surma jagatakse. See võib vältida ebameeldivaid tagajärgi ja segadust pärimise ajal.

Kokkuvõtteks võib öelda, et pärijaks olemine pole lihtne. Kui selline olukord tekib, peab kõigepealt selgitama kõik vara kuuluvuse asjaolud ja määrama pärijad vastavalt seadusele. Kui valitseb mitteusaldus või tekib konflikt, tuleks kaaluda testamendi koostamist.