Nullkulu

Nullkulu

kes on notar?

“Kes on Notar” – Teadmiseks kõigile

Avalikud ametid on oluline osa meie ühiskonnast. Üks neist on notari amet, mille peamine eesmärk on tagada õigussüsteemi toimimine ning anda isikutele vajalikud õigusdokumendid. Kuid kes on notar ja millist rolli ta täidab? Selles artiklis tutvustame Eesti notariaadi olulisemaid punkte ning rõhutame selle ameti tähtsust meie kultuuris.

Mis on notar?

Notar on eestiõiguse alusel isik, kellele on antud avalik volitus väljastada õigusakte, kinnitada tehinguid ja jälgida õigusaktide nõuete täitmist. Niisiis, notar on avalik ametnik, kes tegeleb õigusaktide koostamise, sõlmimise ja kinnitamisega. Notaris töötamine on kõrge vastutusastmega, kuna notar vastutab õigusaktide seaduslikkuse ja kehtivuse eest.

Notari eesmärk on tagada õigusaktide seaduslikkus ja kinnitamise protsessi korrektsus, samuti tagada, et kõik tehingud tehakse vastavalt õigusnormidele. Notarid on tugevad spetsialistid, kes pakuvad nõu juristidele, juriidilistele osakondadele ja eraisikutele. Sageli on notarid ka abiks erinevate pärimisvaidluste korral.

Milliseid õigusakte saab Notar väljastada?

Notarid väljastavad erinevaid õigusakte, näiteks testamenti, abielulepingut ja pärimistõendit. Samuti kontrollivad notarid lepingute kehtivust ja oskavad paremini aidata inimestel mõista nende õigusi ja kohustusi.

Notariaadi põhimõtted

Notariaadi aluspõhimõtted on tugev ametialane eetika, sõltumatus ja erapooletus. Notarid peavad järgima oma kutse-eetikat ning tegutsema alati ausalt, avatult ja ausalt. Notari professionaalsus ja ebapartialiteet on väga oluline, kuna see tagab nende põhitöö ehk õigusaktide seaduslikkuse ja toimimise.

Notariks saamise tingimused

Notariks saamiseks peab inimene läbi tegema keerulise kvalifikatsioonieksami, kus tuleb tõendada oma tehnilisi teadmisi ja kutse-eetika põhimõtteid. Samuti peab kandidaat omama magistrikraadi õigusteaduses ning töötama notaribüroos juriidilises ametis.

Kokkuvõte

Notari amet on oluline osa meie õigussüsteemist. Notarid aitavad tagada, et õigusaktid on seaduslikud ja nende koostamine toimub korrektselt. Samuti pakuvad notarid mitmesuguseid teenuseid, et pakkuda nõu ja abi nii juristidele kui ka eraisikutele. Notari ameti olulisus nii meie kultuuris kui ka õigussüsteemis jääb kahtlemata.

Veel.