Nullkulu

Nullkulu

kes on nõbu?

Kes on nõbu – sugulaste lähedasuse mõiste selgitus

Suguvõsas tekib tihti arusaamatusi, kuidas kitsalt või laiemalt tõlgendada sugulaste läheduse mõistet. Kuigi eesti keele sõnaraamatutes on leitud definitsioone nagu „lapsevanema vend või õde” või „isa või ema vend või õde”, jääb paljudele arusaamatus seoses selle termini kasutusega suguvõsas. Eestis tuntakse sugulaste läheduse näitajana väljendit „nõbu”.

Selleks, et mõista, kes on nõbu, on oluline tähele panna, et vastavalt leksikoni definitsioonile viitab sõna „nõbu” sama esivanema järeltulijate põlvkonnale, kuid erinevatele harudele. Seega on nõbu sugulane, kellel on ühine vanaema või vanaisa, kuid kummagi lapse järeltulija seltsis.

Kas nõbu on siis sugulane või mitte?

Jah, nõbu on kahtlemata sugulane, kuid mitte kõige lähedasem. Sellest tulenevalt on ilmselge, et nõbu puhul on tegemist laiema suguvõsa liikmega, kuid kindlasti ei ole ta kaugem sugulane. Laiemas tähenduses kasutatakse sõna „nõbu“ tihti ka seleks, et rõhutada sarnasust, ilma et tegemist oleks otsese sugulusega. Näiteks võib öelda, et kaks sõpra on justkui nõod, kuna nad on mõlemad sama kogukonna liikmed ning omavad sarnaseid huvialasid.

Selgitades sugulaste läheduse mõistet, tuleb arvesse võtta kahte peamist aspekti: kõrvalekalle genealoogias ja erinev suhe vanematega. Kuigi kõrvalekaldeid suguvõsas ning vanemate suhteid võib leida teiste erinevate nimetuste juures, on nõbude mõiste kindlasti üks eestlaste seas enim levinutest.

Kuidas selgitada nõbu mõistet täpsemalt?

Nõbu mõiste täpsemaks selgitamiseks on võimalik vaadata ka suguvõsa poole pealt. Näiteks võib nõbu defineerida kui inimest, kes on sama põlvkonna liige kui ise ning kelle esivanemad on kas onu või tädi. Teisisõnu, nõbu on inimene, kelle mõlemad vanemad on kas isa või ema vennad või õed. Kui esivanemaks oleksid vanaema või vanaisa, siis on tegemist teisest harust suguvõsas tuleneva nõbuga.

Sõna nõbu laiem tähendus hõlmab unenäolist ja vähestes juhtudel ka võrdlemisi laialdast perekonda, kelle esivanematel võib olla ühine juur, kuid kes ei moodusta siiski tihedat suguvõsa.

Kokkuvõtteks võib öelda, et nõbu mõiste selgitamine on keeruline, kuna sellel on palju eri varjundeid. Ehkki täpse leksikonilise definitsiooni nõbu mõiste kohta on võimalik leida, on oluline märgata, et see ei pruugi alati üks-üheselt paika pidada. Kõige olulisem on suhetega seonduv mõõde, mida ei ole alati võimalik otseselt määratleda.

Artikkel kirjutatud eesti keeles.

Veel.