Nullkulu

Nullkulu

kes on liikleja?

Kes on liikleja?

Liiklusjuhtimine on oluline osa igapäevaelust. Kuid enne kui astute liiklusesse, on oluline mõista, kes on liikleja ja millised vastutused neil on. Selles artiklis vaatleme põhjalikult kes on liikleja, nende vastutusi ja kohustusi.

Alustame lihtsate näidetega. Kes on siis tegelikult liikleja? Kõik, kes liiguvad teel, on liiklejad, sealhulgas jooksmine, kõndimine, jalgrattaga sõitmine ja autoga sõitmine. Nendeks on inimesed, kes puutuvad igapäevaselt kokku liiklusreeglite ja -piirangutega.

Liikluseeskirjad ja -piirangud

Kui olete liikluses, peate järgima mõningaid eeskirju ja piiranguid, mis on kehtestatud selleks, et tagada teie ohutus ja teiste inimeste ohutus. Nende reeglite järgimine on igal juhil kohustus. Mõned olulised liikluseeskirjad hõlmavad järgmist:

– Piirkiiruse järgimine: Iga piirkonnas on kindel piirkiirus, mida tuleb järgida.
– Turvavööga sõitmine: Turvavööd on ette nähtud selleks, et kaitsta juhti ja kaassõitjaid õnnetuste korral.
– Hoiame vahekaugust: Ohutu kauguse säilitamine oma auto ees liikuvast autost aitab ära hoida tagant otsasõite.
– Käitumine suunatuledega: Suunatuled näitavad teistele juhtidele, millises suunas olete liikumas.
– Peatumine ja ristmiku ületamine: Ristmiku ületamine on ohtlik, seetõttu on reeglid seatud peatumiseks ja ohutu ristmiku ületamise tagamiseks.

Liikleja vastutused

Liikluses toimuvad õnnetused võivad ulatuda kergematest õnnetusest kuni surmaga lõppenud õnnetusteni. Seetõttu on igal liiklejal kohustus hoolitseda iseenda ja teiste ohutuse eest.

Juhi vastutus hõlmab teeohutuse kõiki aspekte – olgu selleks turvavööde kinnitamine, hoida vahekaugust teiste autode vahel, aeglustamine ja kiirendamine vastavalt liiklusolukorrale või ristmiku ületamise korral.

Jalakäijate vastutused hõlmavad nt joostes autotee ületamist, jalakäijate teedel käimist, liikluseeskirjade järgimist, teeületamise ohutuse tagamist ning hea näiteks on ka helkurriiete kasutamine, mis aitab nähtavamaks teha.

Liiklusalased seadused ja õigusnormid

Liiklusalased seadused ja õigusnormid kehtestatakse selleks, et kaitsta kõiki liiklejaid ning nende mõistmine aitab hoida teedel korra ja teiste inimeste turvalisuse. Liiklusjärelevalve on üks võimalus tagada, et inimesed järgivad neid seadusi.

Seadused ja piirangud varieeruvad riigiti, kuid mõned neist on universaalsed. Näiteks joobes sõitmine on seadusega keelatud ja tõekspidamine on – “Kui juua, siis ei sõida ja kui sõidab, siis ei joo” – vedeliku tarvitamine ja liiklemine lihtsalt kokku ei käi!

Kokkuvõtvalt

Liiklus muudab iga päevaviga hulga inimeste elu. Seega, igaühe ühine vastutus on hoida teedel korra ning tagada teiste inimeste turvalisus. Kuid lihtsalt teadmine, kes on liikleja ja millised on nende kohustused ja vastutused pole ainus lahendus. Vajame kõiki liikluses osalejaid, et nad mõistaksid, kui tähtis on liikluseeskirjade järgimine, et ennast ja teisi liiklejaid ohutult liigelda. Liiklusohutuskampaaniad näitavad, kui suur on juhi vastutus ning et ohutu liiklemine väga oluline!

Veel.