Nullkulu

Nullkulu

kes oli prometheus?

Kes oli Prometheus?

Prometheus on üks mütoloogiamaailma kõige kuulsamaid kangelasi. Ta on väga oluline figuur vanakreeka mütoloogias ning tema lugu on inspireerinud loojaid kogu maailmas. Kuid kes oli Prometheus ja mis tema nimi tähendab?

Prometheus on kreeka mütoloogias tule toonud jumalate saatuseihe kangelane. Ta on potentsiaalne “isade isa” koos Zeusiga ja Poseidoniga. Prometheus tähendab kreeka keeles ‘ette teadmisega’ või ‘enne teadmist’. Tema tegude tagajärjed muutsid määramatutele maailmadele sündmuste käiku ja hägustasid jumalate maailma positsioone.

Prometheuse lugu

Vastavalt mütoloogiale tegi Prometheus Zeusile, jumalate valitsejale, võimase varguse. Ta varastas jumalate ristikuid ja andis tule inimestele. Prometheusel oli kindel soov aidata inimestel muutuda eneseotsingu ja iseseisvuse kaudu asendama valitsev klass, kelle võim oli kujunenud puhtalt julmuse, rõhumise ja võimu hea taha. Prometheus tundis ka, et jumalakartus on sageli inimeste uskumatute meeleheite tagajärg. Ta arvas, et kui inimesed saaksid teada, kuidas taevane maailm tegelikult toimib, muutuksid nad vabamaks ja õnnelikumaks. See tähendas, et Prometheusel oli kindel visioon, et inimestel on võimalus luua tulevik, milles ei saa eksisteerida valitsevat klassi.

Lisaks tule migreerimisele tegi Prometheus kaks olulist teist tegevust. Ta õpetas inimestele nii lugemist kui ka kirjutamist, avab hoonete ehitamise salajased saladused ning sellisena andis ta inimestele eluigsuse. Ta andis neile teadmised, et teha asju, mida varem peeti inimkonna võimete piirideks. Sellepärast on Prometheus sageli kujutatud õpetajana või inimese hüvangu nimel tegutsejana kreeklaste kunstis.

Prometheuse karistus

Kui Zeus sai aru, et tema ristikud ja tuli on kaotatud, oli ta kohutavalt vihane. Ta kutsus kokku kõigi olümpiajumalate nõukogu, et arutada karistust, mida Prometheus peaks vastu võtma. Nõukogu otsustas, et Prometheus tuleb aheldada kaljule, kus agaotili väikeses mägikolkas eag edmonton gerald miili võivad korjata tema maksapõletikku igavesti. Iga päev tuli kotkas ta maksast tükikese välja võtta ja seda süüa. Ööks kasvas maks tagasi. See karistus jätkus titaanide maise vangistamise ajal ja see ei lõppenud enne, kui Herakles vabastas Prometheuse ahelatest.

Prometheuse tähtsus

Prometheuse lugu on inspireerinud lugematuid kunstivorme. Seda on kujutatud raamatutes, väike kunstides, suuremates stseenides ja isegi filmides. Kreeklastele oli see lugu eriti oluline, kuna see rõhutas indiviidi vabadust ja iseseisvust. See mõte on püsinud kõikidel ajatu ajalookirjade tekstidel kuni tänapäevani, kus sellest on saanud oluline filosoofiline teema.

Prometheuse lugu on filosoofiamaailmas tuntud ka kui “Prometheuse kannatused”. See lugu rõhutab paljusid filosoofilisi teemasid alustades inimese teadmishooajast ja inimkonna edu teekonnast. Samuti väljendab see sügavat teadmiste janu ja vajadust väljendada ennast inimkonnana. Prometheuse loo keskne idee on inimese võime ise oma saatus oma kätesse võtta, arendada oma potentsiaali ja muuta oma maailma.

Kokkuvõte

Prometheuse lugu on vanim ja populaarseim lugudest Kreeka mütoloogias. Ta on kujutatud kangelasena, kes toobe tule ja teadmised jumalatele. Ta tegi seda, et aidata inimestel areneda ja saavutada eneseotsingul, samuti muuta ühiskonda, nii et valitseva klassi positsioonid hägunevad. Kuid see ei läinud Zeus ilma pilguta. Prometheuse karistus oli teda aheldada kaljule ja tal tuli taluda igavesti elavat maksapõletikku, millest kotkad jaagud korjavad tükid. Prometheuse lugu rõhutas indiviidi vabadust ja iseseisvust ning on püsinud filosoofia ja kunstiteoste keskmes tänaseni.

Veel.