Nullkulu

Nullkulu

kes oli kristjan raud?

Kes oli Kristjan Raud?

Kristjan Raud oli eesti kunstnik, kelle loominguline tegevus hõlmas mitmeid valdkondi, põhiliselt aga maalikunsti, graafikat ja rahvapärimuse uurimist. Tema panus eesti kultuurilukku on hinnatud kogu maailmas ning ta on tuntud kui üks Eesti rahvusliku kunsti rajajaid.

Sündinud 22. veebruaril 1865 Vastseliina kihelkonnas, lõpetas Kristjan Raud esimesena eestlasena Eesti Kunsttööstuskooli, kuhu ta astus 1883. aastal. Seejärel jätkas ta õpinguid Peterburi Kunstiakadeemias ning lõpetas selle 1892. aastal esimese eestlasena, saades kunstitööstuse professuuri tiitli.

Pärast õpinguid Peterburis naasis Kristjan Raud Eestisse, kus ta keskendus maalikunstile ning hakkas uurima eesti rahvakunsti. Oma kunstis ühendas ta rahvusliku motiivikäsitluse modernse vormikeelega. Tema loomingus on tunda eesti looduse ja traditsioonide tugevat mõju.

Kristjan Raua tegevus laienes ka graafika vallas, kus ta tõusis üheks juhtivaks graafikuks esimesel iseseisvusajal. Lisaks kunstnikutööle õpetas ta ka Eesti Kunstiakadeemias maali ja joonistamist.

Kristjan Raud oli ka aktiivne rahvapärimuse uurija. Tema elutööna valmis 1925. aastal mahukas uurimus “Eesti rahva kunst”, kus ta käsitles eesti rahvakunsti kõiki tahke. See teos on tänaseni üks tähtsamaid allikaid eesti rahvakunsti uurimisel.

Tema panus eesti kunsti- ja kultuuriloosse on hindamatu ning mõjutanud mitmeid nooremaid põlvkondi kunstnikke ja teadlasi. Kristjan Raud suri 19. jaanuaril 1943. aastal. Tema pärand jääb aga elama ning on jätkuvalt tuntud ja hinnatud kogu maailmas.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Kristjan Raud oli Eesti kunstiajaloo üks tähtsamaid legende ning tema panus eesti kultuurilukku on hindamatu. Tema looming on tänapäevalgi aktuaalne ja inspireeriv paljudele kunstnikele ning tema pärandit tuleb hoida ja edasi kanda järeltulevatele põlvkondadele.