Nullkulu

Nullkulu

kes kuhu?

“Kes kuhu” – Kõik, mida peate teadma Eesti ühistranspordi kohta

Eesti on üks Baltimaade riikidest, kus ühistransport on hästi korraldatud. Kui olete külastaja, kes soovib liikuda ühelt kohalt teisele kiiresti ja mugavalt, siis järgnev ülevaade aitab teil mõista Eesti ühistranspordi võimalusi paremini. Nüüd olge tähelepanelik, sest käesolev artikkel esitab kogu informatsiooni, mida vajate, et võtta endale ette see päev, mis alustab reisi ühistranspordiga.

Millega Eesti ühistranspordis reisida?

Eesti transpordisüsteem on üsna tagasihoidlik võrreldes teiste suuremate Euroopa riikidega, kuid see ei tähenda, et siin liikuda ei saa. Ühistransporti saab kasutada nii rongide, busside, trollide kui ka trammidega.
Enamik Eesti linnu on ühendatud rongi- ja bussiliinidega, mis toimivad ideaalselt nii linnast väljapoole kui ka linna- ja linnaosade vahel. Rong sobib väga hästi pikamaareisiks ja on kiireim viis liikuda Tallinna ja Tartu vahel.
Kuna bussiliinid on laiemad ja jõuavad paljudesse linnadesse, siis valivad enamik inimesi just bussiliikluse. Lisaks toimivad paljud bussiliinid ka öösel. Suure osa bussiliinide kaudu saate liikuda ka teistesse Euroopa riikidesse.
Pikematesse vahemaadesse liikumiseks võite kasutada ka trolli ja trammi teenuseid. Tallinnas on väga hea ja kiire trammiliin, mis kulgeb peaaegu läbi kogu linna. Lisaks Tallinnale pakuvad ka Tartu, Pärnu ja Narva rohkem linna piirides liikumiseks trammi- ja trolliteenuseid.

Kus saab osta pileteid?

Lennujuhtimine Eestis on üsna lihtne. Pileteid saate osta kioskites, mida leiate peaaegu igast linnast ja isegi rongi- ja bussijaamadest. Samuti on piletiostuks võimalik kasutada iseteeninduslikke punkte, mis asuvad peamistes transpordijuhtides nagu Tallinna lennujaama bussijaam või Tallinna sadama D-terminal.

Mis on Eesti piletipoliitika?

Hinnad varieeruvad sõltuvalt erinevatest tingimustest, nagu päevaajad, pikemad ja lühikese vahemaad ning sõiduklass. Näiteks rongipilet Tallinna ja Tartu vahel maksab tavaliselt umbes 10 eurot, samas kui bussipileti hind Tallinna ja Tartu vahel võib olla umbes 5-7 eurot. Kõik bussiliinid pole enam odavad, kui reisitakse läbi öiste teenuste.

Kuidas planeerida reisi Eesti ühistranspordis?

Enne Eestisse reisimist peaksid külastajad mõtlema oma liikumisvõimalustele ja valida endale sobivaim transpordivahend. Veebisait www.tpilet.ee pakub olulist teavet rongi-, trolli-, trammi- ja bussiliinide kohta Eestis. Sealt saate osta ka oma oma pileteid. Samuti on olemas rakenduseid nagu Taxify ja Uber, mis pakuvad erinevaid transporditööriistu.

Järeldus

Võite julgelt liikuda kõikjal Eestis ühistranspordiga, sest siin on hästi korraldatud ühistransportsüsteemid. Nagu siin artiklis kirjutatud, võite valida rongide, busside, trollide ja trammide vahel. Siiski, mis tahes transporti valides, veenduge, et ostaksite oma piletid lihtsalt, kas on kioskist või kusagil kaugemal. Nagu alati tuleks konkreetse sagedust tasakaalustada kiiruse, hinna ja mugavuse vahel.

Translation:

“Kes kuhu” – Everything you need to know about public transportation in Estonia

Estonia is one of the Baltic states where public transportation is well-organized. If you are a visitor who wants to move from one place to another quickly and comfortably, the following overview will help you understand the possibilities of Estonian public transport better. Be attentive now because this article provides all the information you need to take that day when starting your journey by public transport.

What to use for public transportation in Estonia?

The Estonian transport system is quite modest compared to other larger European countries, but that does not mean you cannot make use of them. Public transportation can be used both by trains, buses, trolleybuses, and trams.
Most Estonian cities are connected by rail and bus lines that work beautifully both outside the cities and between districts. The train is very suitable for long distance trips and is the fastest way to travel between Tallinn and Tartu.
Since bus lines are broader and reach many cities, most people choose bus traffic. In addition, many bus lines are also operating at nighttime. Via large part of bus lines, one can move into other European countries.
You can also use trolleybuses and trams for long distances. In Tallinn, there is a very good and fast tram line that runs through almost the entire city. In addition to Tallinn, Tartu, Pärnu, and Narva also offer more tram and trolleybus services for movement within the city limits.

Where can you buy tickets?

Aviation management in Estonia is quite easy. Tickets can be purchased from kiosks that can be found in almost every city and even at train and bus stations. You can also use self-service points for ticket purchase, which are located in the main transport drivers such as Tallinn Airport Bus Station or Tallinn Harbor D-Terminal.

What is Estonian ticket policy?

Prices vary depending on different conditions such as day times, longer and shorter distances, and class of travel. For example, a train ticket between Tallinn and Tartu usually costs about 10 euros, while the bus ticket price between Tallinn and Tartu may be around 5-7 euros. Not all bus lines are cheap once you travel through night services.

How to plan a trip in Estonian public transport?

Before traveling to Estonia, visitors should think about their mobility options and choose the most suitable means of transportation. The website www.tpilet.ee provides important information on train, trolleybus, tram, and bus routes in Estonia. You can also buy your tickets there. There are also applications like Taxify and Uber, which provide different transportation tools.

Conclusion

You can safely use public transportation in Estonia everywhere because public transport systems are well-organized here. As written in this article, you can choose between trains, buses, trolleybuses, and trams. However, when choosing any transport method, make sure you buy your tickets easily, whether it is from a kiosk or somewhere further away. As always, the frequency should be balanced against speed, cost, and convenience.